სიახლეები

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში გაწეული საქმიანობის ანგარიში

31 დეკემბერი, 2015