რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური

  

 

 

ზურაბ გაბიძაშვილი 

სამსახურის უფროსი 

 

 

  

 

 

გელა მშვენიერაძე

სამსახურის უფროსის

მოადგილე

 

 

 

 

მთავარი სპეციალისტი

მირზა ხიდაშელი

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

თემურ კვიტაშვილი

  

 

  

უფროსი სპეციალისტი

დავით ჯანელიძე 

 

 

  

 

 

მთავარი სპეციალისტი

კონსტანტინე ჭარხალაშვილი 

  

 

 

 

გიორგი ჯინჭველაშვილი

სპეციალისტი