ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

 

 

დავით გორდელაძე

სამსახურის უფროსი 

 

 

 

 

თამთა ფოფხაძე

სამსახურის უფროსის

მოადგილე 

  

 

 

  ხათუნა ხმელიძე 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

როსტომ ასათიანი

უფროსი სპეციალისტი

   

 

 

 გიორგი ყურაშვილი 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

 მერი რევიშვილი 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

 ელენე ბლიაძე 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

 რევაზ რობაძიძე

უფროსი სპეციალისტი