წყალტუბოში წყალმომარაგება-წყალარინების სამუშაოები გრძელდება

22 მაისი, 2023
“წყალტუბოს წყალარინების ახალი გამწმენდი ნაგებობა თანამედროვე სტანდარტის ობიექტია,რონელიც სრულად აკმაყოფილებს როგორც არსებულ, ისე უახლოესი პერსპექტივის მოთხოვნას. მუნიციპალიტეტში ასევე, შენდებ ...