დეცენტრალიზებული, ეფექტური და ინკლუზიური მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში

5 მაისი, 2022
დეცენტრალიზებული, ეფექტური და ინკლუზიური მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში - აღნიშნულ საკითხებზე იმსჯელეს სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში. ევროკავშირის (EU) ფინანსური მხარდაჭერით, გაეროს გა ...