შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ ეგიდით იმერეთის რეგიონში სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა

28 მარტი, 2022
შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ ეგიდით იმერეთის რეგიონში სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტი ითვალი ...