სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა

1 მარტი, 2022
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 2022 წლის 1 მარტს, ღია კონკურსი გამოცხადდა.  1. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირ ...