სიახლეები

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა

1 მარტი, 2022

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 2022 წლის 1 მარტს, ღია კონკურსი გამოცხადდა.

 1. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის უფროსი.

 2. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

ღია საჯარო კონკურსი ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ გვერდის მეშვეობით გამოცხადდა.