ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესებისა და სიახლეების დანერგვის მიზნით, საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

12 თებერვალი, 2022
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში არსებული ერთიანი ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესებისა და სიახლეების დანერგვის, მიზნით სა ...