''2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა''

4 აგვისტო, 2021
განცხადება: ➡️ მოწვევა სახელმწიფო სააგენტოების საკონკურსო განაცხადის შერჩევაში მონაწილეობაზე საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისია (შემდგომში კომისია) 2021 წლის 2 აგვისტოდან ...