სიახლეები

''2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა''

4 აგვისტო, 2021

განცხადება:

➡️ მოწვევა სახელმწიფო სააგენტოების საკონკურსო განაცხადის შერჩევაში მონაწილეობაზე

საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისია (შემდგომში კომისია) 2021 წლის 2 აგვისტოდან იწვევს სააგენტოებს საკონკურსო განაცხადის შერჩევაში მონაწილეობაზე საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის №628 დადგენილებით დამტკიცებული „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ (შემდგომში - სრიგპ) მე-3 პრიორიტეტის ღონისძიება 3.1 „ინვესტიციებისა და სამუშაო ადგილების რაოდენობის ზრდასა“ და ღონისძიება 3.2. „ადგილობრივი კომპანიების ინოვაციებისა და კვლევა-განვითარების მხარდაჭერის“ განსახორციელებლად.

საკონკურსო დოკუმენტაცია - პრიორიტეტი 3 asatvirti1.pdf (mrdi.gov.ge)