''2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“

7 ივნისი, 2021
განცხადება: საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების სამთავრობო კომისიის 2021 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილებით 2021 წლის 7 ივნისიდან გამოცხადდა „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირ ...