სიახლეები

''2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“

7 ივნისი, 2021

განცხადება:


საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების სამთავრობო კომისიის 2021 წლის 24 მაისის გადაწყვეტილებით 2021 წლის 7 ივნისიდან გამოცხადდა „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“ - ის პრიორიტეტი-1 „ურბანული განახლება – ინტეგრირებული აქტივობები ურბანულ ტერიტორიებზე“-ის, პრიორიტეტი-2 „უნიკალური პოტენციალის გამოყენებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა“-ის და პრიორიტეტი-4 „ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება“-ის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კონკურსი. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს კახეთის, იმერეთის, გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სავანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებს. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

 

ბმული პირველი

ბმული მეორე

ბმული მესამე