სოფელ დიდ ჯიხაიშში ნიკო ნიკოლაძის დაარსებულ ისტორიულ სასწავლო დაწესებულებას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება

9 ივლისი, 2020
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ დიდ ჯიხაიშში ნიკო ნიკოლაძის დაარსებულ ისტორიულ სასწავლო დაწესებულებას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ ...

ყველა საწარმოს გარემოსათვის ზიანის შემცირებისა და აღმოფხვრის ვალდებულება ექნება

9 ივლისი, 2020
✅ გარემოზე ზიანის მიყენების შემსუბუქების და პრევენციის სამართლებრივი რეგულირებისთვის, საქართველოს მთავრობამ „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამ ...