ქუთაისში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის შედეგების განიხილეს

7 ივნისი, 2018
აზიურფაროსანასთანბრძოლისშედეგებიდადაგეგმილიღონისძიებებიგანიხილესშუალედურ სამუშაო შეხვედრაზექუთაისში, რომელშიც სურსათის ეროვნული სააგენტოს,მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის შტაბის წარმომადგენლები, იმერეთის ...