სიახლეები

ქუთაისში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის შედეგების განიხილეს

7 ივნისი, 2018

აზიურფაროსანასთანბრძოლისშედეგებიდადაგეგმილიღონისძიებებიგანიხილესშუალედურ სამუშაო შეხვედრაზექუთაისში, რომელშიც სურსათის ეროვნული სააგენტოს,მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის შტაბის წარმომადგენლები, იმერეთის ვიცე–გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი და იმერეთის რეგიონისსოფლისრწმუნებულები მონაწილეობდნენ.

საკორდინაციოშტაბისხელმძღვანელმამავნებელთანბრძოლისშედეგებსადაწლისგანმავლობაშიდაგეგმილღონისძიებებზეისაუბრა.

სოფლებშიარსებულმდგომარეობაზეკი სოფლისრწმუნებულებმაგაამახვილესყურადღება.

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ მავნებლის წინააღმდეგ აქამდე ჩატარებულმა ღონისძიებებმა მნიშნელოვანი შედეგი გამოიღო, რაც აზიური ფაროსანას რიცხოვნობის მნიშნელოვან შემცირებაში გამოიხატება.