შეხვედრა დამსაქმებლებთან აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტში

5 დეკემბერი, 2017
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კარიერის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლები სამუშაოს მაძიებლებს შეხვდნენ. დამსაქმებ ...