უფასო სამედიცინო გამოკვლევები საჩხერეში

5 ოქტომბერი, 2017
სტოკჰოლმის სმენადაქვეითებულთა ასოციაციის ინიციატივით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში სმენადაქვეითებულ ბავშვთა გამოსავლენად, გამოკვლევები ჩატარდა. სტოკჰოლმიდან ჩამოსულ სპეციალისტთა ჯგუფმა საჩხერის მუნიციპალი ...