მუნიციპალიტეტები

დავით აღმაშენებლის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

  • დავით აღმაშენებლის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

იმერეთის რუკა

ტურიზმი

იმერეთის ტურისტული რესურსები

იმერეთის გეოგრაფიული მდებარეობა, ლანდშაფტი, ისტორიულ–კულტურული და ბუნებრივი ძეგლები, მდიდარი ხალხური იმერული სტუმართმასპინძლობის ტრადიციები ქმნიან კარგ წინა პირობას რეგიონში ტურიზმის განვითარებისთვის.

იმერეთში 900–ზე მეტი ისტორიული ძეგლია, რომლებიც გვიან ანტიკური ხანიდან მე–20 საუკუნის დასაწყისამდე სტუმრებს წარმოდგენას უქმნიან უმდიდრესი კულტურისა და ისტორიის შესახებ. მათი ადგილმდებარეობაც უდიდეს შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე.

იმერეთში განვითარებულია აღმოჩენითი და სათავგადასავლო ტურიზმის სახეები, როგორიცაა სამთო, ქვეითი, სამთო საცხენოსნო, სპელეო ტურიზმი, რაფტინგი მდინარე რიონზე.ასევე, ეკო ტურიზმი, რომელსაც იმერეთში განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია. მხარეში აქტიურად ვითარდება აგროტურიზმი, ამ მიმართულებით 200–ზე მეტი ფერმერული მეურნეობაა დაინტერესებული. ახალი პერსპექტივები გაუჩნდა სანადირო და სათევზაო ტურიზმს. მხარეში ყურადღება ეთმობა ქართული ტრადიციების, ღვინისა და სამზარეულოს ტურიზმს.

იმერეთის მთავარ ტურისტულ რესურსს დაცული ტერიტორიები, ეროვნული პარკები, კურორტები და საკურორტო ზონები წარმოადგენს. დამსვენებლისთვის მეტად მიმზიდველია სამკურნალო მინერალური წყლები და ბალნეოლოგიური კურორტები. აღნიშნულ მხარეში 53 საკურორტო და დასასვენებელი ბაზაა. მათ შორის აღსანიშნავია წყალტუბო, საირმე, ნუნისი, სულორი, საწირე, ზვარე და კიდევ სხვა.

საქართველოში და კერძოდ იმერეთის რეგიონში ტურისტული პროდუქტის პოპულარიზაციისათვის გაწეულმა მუშაობამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი, როგორც ორგანიზებული, ასევე, არაორგანიზებული ტურისტების რაოდენობის ზრდას. მათმა რაოდენობამ 2007 წელს 80 000,  2008 წელს - 75 000 კაცი, 2009 წელს 90 000, 2010 წელს 150 000 შეადგინა. 2013 წელს  400 000, ხოლო 2015 წელს 420 000  კაცს გადააჭარბა. აქედან 35-38 % უცხოელი ვიზიტორები იყვნენ. ისინი მოგზაურობენ ავტოტრანსპორტით, ქვეითად. განსაკუთრებით გაიზარდა ველოტურიზმმა და ჯიპტურებმა, რაც იძლევა საბაბს ვიფიქროთ, რომ ტურიზმის ეს მიმართულებები დღეს შიგა და საერთაშორისო ბაზარზე ერთ-ერთ პოპულარულ სახეობას წარმოადგენენ.