ხელშეკრულებით მყოფი თანამშრომლები

 

 

უფროსი სპეციალისტი

დავით მირზაშვილი

  

 

 

სპეციალისტი

ბონდო ხაბურძანია

  

 

 

 

მდივან-რეფერენტი

ელენე კლიმენკო

  

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ირაკლი მაჩიტიძე