რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური

  

 

 

დავით ტყაბლაძე

სამსახურის უფროსი 

 

 

 

 

 

 

ბაქარ ბანძელაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე 

 

 

 

 

თემურ კვიტაშვილი 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

 

 

ვაჩე ჭელიშვილი

უფროსი სპეციალისტი 

 

 

 

 

 

 სანდრო ახვლედიანი 

უფროსი სპეციალისტი 

 

 

 

 

 

გიორგი ჯინჭველაშვილი

უმცროსი სპეციალისტი  

 

 

 

 

 

 ანა გუჩუა

უფროსი სპეციალისტი