მუნიციპალიტეტები

დავით აღმაშენებლის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

  • დავით აღმაშენებლის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

იმერეთის რუკა

რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური

  

 

 

ზურაბ გაბიძაშვილი 

სამსახურის უფროსი 

 

 

 

 

მთავარი სპეციალისტი

მირზა ხიდაშელი

 

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

თემურ კვიტაშვილი

  

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

დავით ჯანელიძე 

 

 

  

 

მთავარი სპეციალისტი

კონსტანტინე ჭარხალაშვილი