რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური

  

 

 

ზურაბ გაბიძაშვილი 

სამსახურის უფროსი 

 

 

  

 

 

გელა მშვენიერაძე

სამსახურის უფროსის

მოადგილე

 

 

უფროსი სპეციალისტი

თემურ კვიტაშვილი

  

 

  

უფროსი სპეციალისტი

დავით ჯანელიძე 

 

 

  

 

 

მთავარი სპეციალისტი

კონსტანტინე ჭარხალაშვილი 

  

 

 

 

გიორგი ჯინჭველაშვილი

სპეციალისტი