ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

  

 

 

დავით გორდელაძე

სამსახურის უფროსი 

 

 

  

 

თამთა ფოფხაძე

სამსახურის უფროსის

მოადგილე 

  

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ხათუნა ხმელიძე

  

 

 სპეციალისტი

  ანნა დუბროვა 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

გიორგი ყურაშვილი

 

 

უფროსი სპეციალისტი

მერი რევიშვილი

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ელენე ბლიაძე