ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური

  

 

 

დავით გორდელაძე

სამსახურის უფროსი 

 

 

  

 

თამთა ფოფხაძე

სამსახურის უფროსის

მოადგილე 

  

 

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ხათუნა ხმელიძე

  

 

 სპეციალისტი

  ანნა დუბროვა 

 

 

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი ყურაშვილი

 

 

უფროსი სპეციალისტი

მერი რევიშვილი

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ელენე ბლიაძე

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ირმა შამუგია