სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი

 

 

გოჩა გაბუნია

აპარატის უფროსი

g.gabunia@imereti.gov.ge

   

 

სალომე ჩინჩალაძე

აპარატის უფროსის

მოადგილე

 

 

მთავარი სპეციალისტი

ლილი შავგულიძე

 

 

მთავარი სპეციალისტი

მადონა არაბიძე

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ნინო ცხოვრებაძე

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ნათია მატარაძე

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ლია ჯანელიძე

 

 

 

უფროსი სპეციალისტი

ნინო გოქაძე

 

 

სპეციალისტი

ნინო ლოლაძე