სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი

   

 

 

 

ნიკა კვერნაძე

აპარატის უფროსი

 

 

 

 

  

 

 

 

სალომე ჩინჩალაძე

აპარატის უფროსის

მოადგილე

 

  

 

 

 

 

ლილი შავგულიძე 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

  

 

 

 

მადონა არაბიძე 

უფროსი სპეციალისტი

 

  

  

 

   

     

   

    ნინო ცხოვრებაძე

უფროსი სპეციალისტი

 

  /res/images/images/20240311153341rrrrrrr.jpg

 

 

 რეზი ბერძენაძე

უმცროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

 

 

     

     

     ლია ჯანელიძე

უფროსი სპეციალისტი

 

 

   

 

   

     

      ნინო გოქაძე

უფროსი სპეციალისტი

 

  

  

 

     

   

      ნინო ლოლაძე

უფროსი სპეციალისტი