სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი

   

 

 

ნიკა კვერნაძე

აპარატის უფროსი

 

 

 

   

 

სალომე ჩინჩალაძე

აპარატის უფროსის

მოადგილე

 

 

ლილი შავგულიძე 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

მადონა არაბიძე 

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

   

ნინო ცხოვრებაძე

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

 

მამუკა ქარქაშაძე

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

 

 

 

     

ლია ჯანელიძე

უფროსი სპეციალისტი

 

 

 

   

   ნინო გოქაძე

უფროსი სპეციალისტი

 

 

     

ნინო ლოლაძე

უფროსი სპეციალისტი