სიახლეები

იმერეთის გუბერნატორის ვიზიტი უნგრეთში

30 მაისი, 2017

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული–გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე და მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი, ოფიციალურივიზიტითუნგრეთშიიმყოფებიან.

დღეს ქალაქსომბათჰეიში იმერეთის გუბერნატორმა დავაშისსაგრაფოსპრეზიდენტმალასლომაიტენმაურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმსმოაწერეს ხელი. აღნიშნულიდოკუმენტირეგიონებს შორის ერთობლივიაქტივობებისგანხორციელებასდაგამოცდილებისგაზიარებას ითვალისწინებს განათლების, კულტურის, სპორტის, საჯაროსამსახურისმოხელეებისგადამზადებისადასწავლებისსფეროებში.

ვიზიტის ფარგლებში ასევე, დაიგეგმა იმერეთისსამხატვროკოლექტივისმონაწილეობააგვისტოში გასამართ ფოლკლორისფესტივალზეუნგრეთში, სექტემბრშიკივაშისოფიციალურიდელეგაციაეწვევაიმერეთის რეგიონს.