სიახლეები

საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა „ITB BERLIN“

10 მარტი, 2017

 

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე„ITB BERLIN“ საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული–გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე, მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი, ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, მოადგილე ნოდარ მიქიაშვილი, ტურიზმის ეროვნული სააგენტო და ტურისტული კომპანიები პირისპირ შეხვედრებს მართავენ. მსოფლიოსერთ-ერთყველაზედიდტურისტულგამოფენაზერეგიონისტურისტულიობიექტებისდაარსებულიპოტენციალისგაცნობა, სპციალურსტენდების საშუალებით არის შესაძლებელი.

 

გამოფენაწელს 8-დან 12 მარტისჩათვლითგაიმართება და მსოფლიოს 100–ზე მეტი ქვეყანაა ჩართული.გამოფენისმიზანიაპოპულარიზაციაგაუწიოსსხვადასხვაქვეყნებშიარსებულგანსხვავებულიმიმართულებისტურიზმსსაერთაშორისოდონეზე.

ვიზიტის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოსთან მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ კიევისა და ალმაატის საერთაშორისო გამოფენებზე იმერეთის მუნიციპალიტეტებიც აქტიურად ჩაერთვებიან.