სიახლეები

საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ვიზიტი ზესტაფონში

30 სექტემბერი, 2016

სახელმწიფოპროგრამის „აწარმოესაქართველოში“ ფარგლებში, კიდევერთისაწარმოგაფართოვდა, - "საქკაბელში", რომელიცზესტაფონშიმდებარეობს, 2 916 000 ლარისოდენობისდამატებითიინვესტიციაგანხორციელდა. ინვესტიციით, საწარმომგადაიარაღება, ფრანგულიტექნოლოგიითადაელექტრონულისისტემებითაღჭურვაშეძლო.

პლასტმასისგრანულებისადათანამედროვეტიპისსაკაბელოპროდუქციისმწარმოებელიქარხანა, ჰალოგენისგარეშედა XLP იზოლაციითშექმნილელექტროგამტარპროდუქციასქმნის.  "საქკაბელში" დღესსაქართველოსპრემიერ-მინისტრიიმყოფებოდა. გიორგიკვირიკაშვილთან ერთად ქარხანაშისაწარმოოპროცესსგაეცნო: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული–გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე, პირველი მოადგილე პაატა ნადირაძე და ვიცე გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი.

 

დღესვე ზესტაფონისფეროშენადნობთაქარხანაშიახალი, მაღალტექნოლოგიური 25,5 მეგავატისსიმძლავრისღუმელიჩაირთო, - კომპანია „ჯორჯიანმანგანეზის“ მიერ, ახალიღუმელისექსპლოატაციაშიგაშვებასთანდაკავშირებულღონისძიებაშისაქართველოსპრემიერ-მინისტრმაგიორგიკვირიკაშვილმა ხელისუფლების წევრებთან ერთადმიიღომონაწილეობა. 

კომპანიისხელმძღვანელობისცნობით, ახალისაწარმოოღუმელირესურსისეფექტურიმოხმარებითადაგარემოზემინიმალურიზემოქმედებითგამოირჩევა, რითაცზესტაფონისფეროშენადნობთაქარხანამსოფლიოსწამყვანიმეტალურგიულისაწარმოებისსტანდარტებსუახლოვდება.