სიახლეები

განათლების მინისტრის ვიზიტი ქუთაისში

17 ივლისი, 2016

საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისმინისტრიალექსანდრეჯეჯელავადასავლეთსაქართველოშივიზიტსდაპედაგოგებთანშეხვედრებსგანაგრძობს. მინისტრიამჯერადქუთაისის მინიციპალიტეტისგანათლებისსფეროსწარმომადგენლებსშეხვდა. ღონისძიებას იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი ესწრებოდა.

შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემას, ეროვნულ სასწავლო გეგმას, მასწავლებელთა სასერთიფიკატო გამოცდებს, სახელმძღვანელოების გრიფირებას და სკოლებისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებს.

ალექსანდრეჯეჯელავამმთავრობისსახელითპედაგოგებსმადლობაგადაუხადაწლებისგანმავლობაშიგაწეულისამსახურისთვისდააღნიშნარომმასწავლებლისსაქმიანობადაროლიუმნიშვნელოვანესიაახალითაობისაღზრდასადაზოგადად,ქვეყნისგანვითარებისსაქმეში.