სიახლეები

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციაში საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს

10 თებერვალი, 2015

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციაში საკონკურსო-საატესტაციო კომისიასთან გასაუბრებას 16 კონკურსანტი გაივლის. სამხარეო ადმინისტრაციაში სულ სამი პოზიცია არის ვაკანტური. გამოცხადებული კონკურსის პირველ ეტაპზე მონაწილეობა 117 - მა ადამიანმა მიიღო. 

დაწუნებული კონკურსანტებიდან საპრეტენზიო კომისიას მხოლოდ ერთმა მათგანმა მიმართა, რომელსაც წერილობით განემარტა, რომ კონკურსის შემდეგ ეტაპზე სავალდებულო დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის გამო ვერ გადავიდა.

სამხარეო ადმინისტრაციაში კონკურსი შემდეგ პოზიციებზე იყო გამოცხადებული: რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი, გუბერნატორის აპარატის უფროსის მოადგილე და რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.