სიახლეები

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა

18 ივლისი, 2023

2023 წლის 18 ივლისს გამოცხადდა ღია საჯარო კონკურსი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის პირველი კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით.