სიახლეები

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა

14 ნოემბერი, 2022

2022 წლის 14 ნოემბერს გამოცხადდა ღია საჯარო კონკურსი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით.