სიახლეები

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა

13 ოქტომბერი, 2022

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 2022 წლის 13 ოქტომბერს, ღია კონკურსი გამოცხადდა.

2022 წლის 13 ოქტომბერს გამოცხადდა ღია კონკურსი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის მესამე რანგის, მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით.