სიახლეები

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსი გამოცხადდა

2 მაისი, 2022

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პროფესიული საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 2022 წლის 2 მაისს, ღია კონკურსი გამოცხადდა.

 1. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის აპარატის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

ღია საჯარო კონკურსი ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ გვერდის მეშვეობით გამოცხადდა.