სიახლეები

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამები მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის

22 თებერვალი, 2022
იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი, იმერეთის მეწარმეებსა და ფერმერებს შეხვდნენ.
 
შეხვედრის მიზანი იყო მეწარმეებისა და ფერმერებისათვის ევროკავშირის „საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამით“ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
 
ევროკავშირის „საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კონკურსის შედეგად, მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერის მიზნით, 40 მილიონი ლარი გამოეყო სამ სახელმწიფო სააგენტოს: ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტოს“, სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ და სსიპ „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს“.
 
პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო სააგენტოები, თავიანთი სფეროების მიხედვით, გასცემენ გრანტებს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ოპერირებენ და რეგისტრირებულები არიან ევროკავშირის პროგრამით განსაზვრულ 4 საპილოტე რეგიონში: იმერეთში, კახეთში, გურიასა და რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთში.
 
„სოფლის განვითარების სააგენტო“ აფინანსებს ისეთი ტიპის პროექტებს, როგორებიცაა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, შენობა-ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მხარდაჭერა, პროექტის ფარგლებში შეძენილი დანადგარებისა და აღჭურვილობის დამონტაჟებასთან დაკავშირებული სამუშაოების მხარდაჭერა.
 
სააგენტოდან „აწარმოე საქართველოში“ დაფინანსდება ტექნიკური დახმარების კომპონენტი: პროდუქტის საერთაშორისო სტანდარტებით ლიცენზირება-სერტიფიცირება, ბრენდინგი და პროდუქციის შეფუთვა, საერთაშორისო გაყიდვების სტიმულირება - საერთაშორისო სავაჭრო ქსელში შესვლის ხელშეწყობა. ასევე, სააგენტოს მიერ შესაძლებელია პროცენტის სუბსიდირების და გარანტიის მიკრო და მცირე გრანტების გაცემა; გრანტები 300-ზე მეტი ეკონომიკური საქმიანობის მიმართულებით მიკრო და მცირე ბიზნესის წამოწყებისათვის ანდა არსებულის გადაიარაღებისათვის.
 
საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ფინანსდება ისეთი ტიპის პროექტები, როგორებიცაა მცირე გრანტების პროექტები - ინოვაციების დანერგვა, ტესტირება ან გაუმჯობესება შემდგომი კომერციალიზაციის და სხვა მიზნით; ინოვაციების საგრანტო პროექტები - ინოვაციური ანდა მაღალტექნოლოგიური ელემენტის შემცველი და კომერციალიზაციის მაღალი პოტენციალის მქონე ბიზნეს პროექტების დაფინანსება; შესაძლებლობების განვითარება რეგიონული სტარტაპ ეკოსისტემისთვის - STEAM და ICT მიმართულების პროექტები; პრე-აქსელერაციის და სტარტაპების შექმნა/ხელშეწყობის პროექტები.
 
,,საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა აძლევს ჩვენს თანამოქალაქეებს იმის საშუალებას, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პირობებით ისარგებლონ. სახელმწიფო სააგენტოები სფეროების მიხედვით გასცემენ გრანტებს, ეს არის საუკეთესო შეთავაზება რაც კი ყოფილა აქამდე. აღნიშნული პროგრამებით სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასევე ,,აწარმოე საქართველოში" და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ბენეფიციარებს შეუძლიათ მიიღონ გრანტები, ასევე სესხის სუბსიდირება და მოახმარონ სხვადასხვა მიმართულებით საკუთარი ბიზნესის განვითარება - გაფართოებას" - ზვიად შალამბერიძე.
 
,,ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს ბიზნესს სხვა ფინანსური პირობებით და სარგებლით გააფართოვოს თავისი საქმიანობა, იმისთვის რომ ადგილზე შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი და ის ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ქმნის ადგილზე საწარმოების ხელშეწყობისთვის. ასევე, შევსებული იყოს უკვე ინდივიდუალურად სხვადასხვა ბიზნესის მიერ თავისი საქმიანობის გაფართოების თვალსაზრისით. ვფიქრობთ, რომ საინტერესო პროგრამაა, რომელიც შევსებულია მათ შორის სწავლების თვალსაზრისით ბიზნესისთვის და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი აქტიური მომხმარებელი ეყოლება ამ მიმართულებას“-აღნიშნა მზია გიორგობიანმა.
 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა გულისხმობს მიზნობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას საქართველოს ოთხ საპილოტე რეგიონში - კახეთი, იმერეთი, გურია და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი.
 
პროგრამა საქართველოს მთავრობამ 2019 წლის 20 დეკემბერს დაამტკიცა და მისი წინასწარი ჯამური ბიუჯეტი 200 მილიონი ლარია.
 
საპილოტე რეგიონების პროგრამა ევროკავშირის ექსპერტების ჩართულობით შემუშავდა და ზოგადი ხედვა ევროკავშირის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის უახლეს მიდგომებს ეფუძნება. მოსალოდნელი შედეგები ითვალისწინებს სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის ამაღლებას; მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და ინოვაციების ხელშეწყობას; სიღარიბის შემცირებას და საბოლოოდ - თბილისსა და საპილოტე რეგიონებს შორის სოციალური და ეკონომიკური უთანაბრობების ეტაპობრივ აღმოფხვრას.