ივენთები

დისკუსია საჩხერის ბიბლიოთეკაში

30 ივლისი, 2015

საჩხერის მუნიციპალიტეტი – ა.წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკაში ახალგაზრდა მკითხველებთნ დისკუსია გაიმართება თემაზე: „თვითმფრინავის ბიჭები“