ივენთები

თათბირი თერჯოლის ტერიტორიულ ორგანოებში გამგებლის წარმომადგენლებთან

22 ივლისი, 2015

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი – მუნიციპალიტეტის გამგებელი თერჯოლის ტერიტორიულ ორგანოებში გამგებლის წარმომადგენლებთან თათბირს გამართავს