ივენთები

შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის უფროსებთან

8 ივნისი, 2015
  • ვანის მუნიციპალიტეტი –  გამგებლის კაბინეტში დაგეგმილია სამუშაო  შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სამსახურის უფროსებთან და ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელებთან. სამსახურის უფროსები  წარმოუდგენენ გამგებელს  შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს და მიიღებენ მისგან ახალ დავალებებს.
  • ტყიბულის მუნიციპალიტეტი – 10:00 საათზე  ორშაბათის ტრადიციული თათბირი.
  • 14:00 საათზე  მოქალაქეების მიღება.
  • საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა – –ი. წოწონავას ხსოვნისადმი მიძღვნილი, საჩხერის სასპორტო სკოლის გასვლითი ტურნირი ქუთაისში.