ივენთები

ხონის მუნიციპალიტეტში პროექტების მშენებლობაზე მონიტორინგი ჩატარდება

25 მაისი, 2015
  • ხონის მუნიციპალიტეტი – 11:00 საათზე გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახური რგპფ ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების მშენებლობაზე მონიტორინგს ჩაატარებს. 

 

  • ტყიბულის მუნიციპალიტეტი – 14:00 საათზე  მოქალაქეების მიღება.