სახელმწიფო პროგრამის „ქართული ჩაი“ მონაწილე 6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს თანამედროვე ტექნიკა გადაეცა

5 ივნისი, 2022
სახელმწიფო პროგრამის „ქართული ჩაი“ მონაწილე 6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს თანამედროვე ტექნიკა გადაეცა.   სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის დანადგარების გადაცემის პროცესს, იმერ ...