ინფორმაცია 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის თაობაზე

19 ივნისი, 2020
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით 2020 წლის 19 ივნისს გამოცხადდა „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“ ...