ღია დიალოგი მოსახლეობასთან გრძელდება

21 აგვისტო, 2019
,,მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს იკვეთება როგორც პრიორიტეტები ასევე პრობლემები, რომლის გადაჭრას ბუნებრივია სთხოვენ ხელისუფლებას. არის საკითხები, რომლებიც ადგილზე მოვაგვარეთ, ზოგი მათგანი კი უახლოეს პ ...