დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განხილვა ქუთაისში

18 იანვარი, 2019
დეცენტრალიზაციის საშუალოვადიანი სტრატეგიის (2019–2025)პროექტის განხილვა იმერეთის რეგიონში გაიმართა. სტრატეგია გულისხმობს 2025 წლამდე პერსპექტივას, ის მოიცავს თვითმმართველობისთვის როგორც ახალი უფ ...