შეხვედრა იმერეთის რეგიონში

23 თებერვალი, 2018
დღეს ქუთაისში ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცვლელი თავისუფალი ვაჭრობის (DCFTA) განხორციელების ჭრილში კერძო და საჯარო სექტორთან შეხვედრა გაიმართა. რეგიონული მრგვალი მაგიდის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკ ...