მუნიციპალიტეტები

დავით აღმაშენებლის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

 • დავით აღმაშენებლის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი

იმერეთის რუკა

გიორგი ჭიღვარია

 

გიორგი ჭიღვარია

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 1980 წლის 4 აპრილი

განათლება:

2010 წლიდან ქალაქ ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის აკადემიური დოქტორი;

2002–2003 წლებში თურქეთის “ანკარა უნივერსიტეტი”–ს ენის სასწავლებელი;

2002–2003 წლებში თურქეთის “ანკარა უნივერსიტეტი”–ს მაძიებელი;

1998–2003 ქალაქ ქუთაისის დამოუკიდებელი  უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობა;

1997–2002 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, სპეციალობით აღმოსავლეთის ქვეყნებისისტორია;

1995–1997 ქალაქ ქუთაისი ჰუმანიტარული ლიცეუმი;

1986–1995 ქალაქ ქუთაისის #3 საშუალოსკოლა;

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წ. თვითმმართველი ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩევლის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი;

2014 წ. ბათუმის შოთა რუსეთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, სოციოლოგია, დარგობრივი სოციოლოგია, დემოგრაფია, საერთაშორისო ურთიერთობათა, ისტორიის მიმართულებით ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული  კონკურსის კომისიის წევრი;

2014 წლიდან დღემდე აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა  ფაკულტეტისასოცირებული პროფესორი;

2014 ადგილობრივი  თვითმართველობის არჩევნები, კოალიცია ,,ქართული  ოცნებადემოკრატიული  საქართველოს“ქუთაისისა და ქვემო იმერეთის კოორდინატორის მოადგილე;

2013-2014 წლებში აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის  მოწვეული პროფესორი;

2013 წლიდან დღემდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი;

2011 წლიდან დღემდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2006-2009 წლებში პედაგოგიური ინსტიტუტის ,,ლამპარი", ასისტენტ-პროფესორი;

2006 წლიდან დღემდე აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეცნიერ–მუშაკი;

2005-2006 წლებში აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ–მუშაკი;

2004-2009 წლებში ქ. ქუთაისის #33 საჯარო სკოლის ისტორიისა და სამართლის მასწავლებელი;

2004-2005 წლებში აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი;

2003–2004 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო სავალდებულო სამსახური, მე–11 მოტომსროლერი ბრიგადა.

სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები:

მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები:

 1. გიორგი ჭიღვარია – თურქეთის შეიარაღებული ძალები და სამხედრო პოლიტიკური დოქტრინა, ქუთ. 2006. გვ. 3-144;
 2. გიორგი ჭიღვარია – თანამედროვე თურქეთი - საზოგადოება, პოლიტიკა, ეკონომიკა. ქუთ. 2006. გვ. 3-168;
 3. გიორგი ჭიღვარია – თურქეთის გეოპოლიტიკა (1990-2010) ქუთ. 2011. გვ. 3-376;
 4.   გიორგი ჭიღვარია, ტარიელ ჭიღვარია – აზიის ქვეყნების ახალი ისტორია, ნაწილი I, ქუთაისი 2014. გვ. 3–263.

სამეცნიერო შრომები:

 1. გიორგი ჭიღვარია _ ქემალისტური რევოლუცია და თურქეთის გეოპოლიტიკა, II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, (ამა-ს პროგრამა) ქუთ., 2004. გვ. 289-291;
 2. გიორგი ჭიღვარია _ თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული შემადგენლობა, ქუთაისის სახელმწიფო  მუზეუმის შრომები,კრებული XV, ქუთ., 2005. გვ.77-79;
 3. გიორგი ჭიღვარია _ ისლამი თურქეთის რესპუბლიკაში, ქუთაისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის შრომები, ტ 4 (38), 2005. გვ. 68-72;
 4. სიორიძე მალხაზ, ჭიღვარია გიორგი _ ავსტრია - უნგრეთის პოლიტიკა საქართველოს საკითხში პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში, საისტორიო მაცნე, XV, ბათუმი 2005. გვ. 108-114;
 5. ფერაძე ვასილ, ჭიღვარია გიორგი - უინსტონ ჩერჩილი - კონსერვატიული ოპოზიციის ლიდერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, თბ. 2006. გვ. 130-137;
 6. გიორგიჭიღვარია, კახაბერ სურგულაძე - თურქეთის რესპუბლიკის სამხედრო  დოქტრინა, საისტორიო მაცნე, XVI-XVIII,ბათუმი 2008;
 7. გიორგი ჭიღვარია - თურქეთ რუსეთის ინტერესების შეჯახება XX - XIX საუკუნეების მიჯნაზე, საისტორიომაცნე, XX,ბათუმი 2009;
 8. გიორგი ჭიღვარია, ტარიელ ჭიღვარია, თურქეთ-სომხეთის ურთიერთობების ახალი ეტაპი. სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა #2;
 9. გიორგი ჭიღვარია _ ისლამის გავლენა თანამედროვე თურქეთის პოლიტიკაზე, საისტორიომაცნე, ბათუმი 2011;
 10. გიორგი ჭიღვარია - თანამედროვე თურქეთის დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის ასპექტები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები III, თბილისი 2011წ;
 11. გიორგი ჭიღვარია, კახაბერ სურგულაძე, - თურქეთის რესპუბლიკის ამბიციები რეგიონული ზესახელმწიფოდან ზესახელმწიფოებრიობისაკენ და თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების მომავალი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ   შრომები IV, თბილისი 2012წ;
 12. გიორგი ჭიღვარია - ქურთული ეთნოსის პრობლემა ახლო აღმოსავლეთში, ქართველური მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი2012წ;
 13. გიორგი ჭიღვარია - წინააღმდეგობები თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობებში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, თბილისი 2012წ;
 14. გიორგი ჭიღვარია - რუსეთ-თურქეთის ინტერესების მორიგი შეჯახება ახლო აღმოსავლეთში,  ჟურნალი განთიადი,ქუთ. 2013;
 15. გიორგი ჭიღვარია – სირიის პრობლემა, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, თბილისი 2012წ;
 16. Struggle of Bulgarian People against the Ottoman Empire, ბათუმის შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმი 2012;

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

 1. II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, (ამა-ს პროგრამა) ,,ქემალისტური რევოლუცია და თურქეთის გეოპოლიტიკა", ქუთ., 2004. გვ. 289-291;
 2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერმუშაკთა VIII სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ნაციონალური რევოლუცია თურქეთში 1919-23 წლებში და რესპუბლიკის შექმნა. ქუთაისი 2005;
 3. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის მეცნიერმუშაკთა IX სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ახალგაზრდა თურქთა კავკასიური პოლიტიკა" ქუთ. 2006;
 4. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ,,თურანიზმი ახალგაზრდა თურქთა პოლიტიკაში" ბათუმი 2007;
 5. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ,,თურქეთის რესპუბლიკის სამხედრო დოქტრინა" ბათუმი 2008;
 6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ,,თურქეთ რუსეთის ინტერესების შეჯახება XX - XIX საუკუნეების მიჯნაზე",ბათუმი 2009;
 7. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიეროკონფერენცია. ,,ისლამის გავლენა თანამედროვე თურქეთის პოლიტიკაზე", ბათუმი 2010;
 8. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი, ამერიკის მცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ,,ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები" თბილისი 2010;
 9. ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი, ამერიკის მცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია ,,ერაყის ომი და პრობლემები თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობებში";

10.  აღმოსავლეთმცოდნეთა მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია - ქურთულ-თურქული მოლაპარაკებები და ახლო აღმოსავლეთი. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, VI საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის მცოდნეობაში, ამერიკის როლი თურქულ–სომხური ურთიერთობების დარეგულირებაში;

 1. VII საერთაშორისი კომფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში – ,,ალფრედ ტეიერ მეჰენი და მისი გეოპოლიტიკური შეხედულებები“.  ქუთაისი 2014;
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კომფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები იმფორმაციულ საზოგადოებაში-II“ კახაბერ სურგულაძე, გიორგი ჭიღვარია - 1941 წლის გერმანია თურქეთის ხელშეკრულება“.

 

ენები: რუსული (თავისუფლად),  თურქული (თავისუფლად)

 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ორი შვილი