იოსებ ხახალეიშვილი

 

 

იოსებ ხახალეიშვილი

იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე

 დაბადების თარიღი: 1973 წლის 3 ივნისი

 

 

 

განათლება: 

1995–1999 წლებში ქალაქ თბილისში წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს დიპლომატიური აკადემია, საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტი, სპეციალობით საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი.

 1990–1995 წლებში ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობით კვების მრეწველობის ინჟინერ–ტექნოლოგი, წარჩინების დიპლომი.

 1979–1990 წლებში ქალაქ ქუთაისის № 1 საშუალო სკოლა, წარჩინების დიპლომი – ვერცხლის მედალი.

 სამუშაო გამოცდილება:

 2015 წლის იანვრიდან დაინიშნა სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილედ;

 2014 წ. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი;

 2006–2014 წლებში "ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო" – ს (Local Democracy Agency Georgia) აღმასრულებელი დირექტორი;

 2005–2006 წლებში "გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი" (UNICEF),  პროექტის "ჯანსაღი ცხოვრების წესის მხარდაჭერა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში" ხელმძღვანელი;

 2004–2005 წლებში "გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მსოფლიო სასურსათო პროგრამა" (WFP), პროექტის "საკვები სამუშაოსთვის" მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2003–2004 წლებში ორგანიზაცია "გადავარჩინოთ ბავშვები" (Save the Children), "აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო"–ს მიერ დაფინანსებული პროექტის "ჯანმრთელი ქალი საქართველოში" ინფორმაციის, განათლებისა და კომუნიკაციის საკითხთა კოორდინატორი;

 2003 წ. ორგანიზაცია "მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ" (Action Contra el Hambre), პროექტის "საკვები სამუშაოსთვის" პროგრამის ხელმძღვანელი;

 2001–2003 წლებში ორგანიზაცია "ქეა საერთაშორისო კავკასიაში" (CARE International in Caucasus), 'აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო"–ს მიერ დაფინანსებული პროექტის "დასავლეთ საქართველოს თემთა მობილიზაციის ინიციატივა" გრანტების ოფიცერი;

1999–2001 წლებში "საერთაშორისო სამედიცინო კორპუსი" (International Medical Corps", "აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო"–ს მიერ დაფინანსებული პროექტის "პირველადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და სამედიცინო განათლება დასავლეთ საქართველოში" ინფორმაციის, განათლებისა და კომუნიკაციის საკითხთა კოორდინატორი, პროგრამის კოორდინატორი;

 1998–1999 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის (გუბერნატორი) სამსახური იმერეთის რეგიონში, გუბერნატორის მრჩეველი სოციალურ საკითხებში;

 სერთიფიკატები:

2013–წლის სექტემბერი – "აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალგაზრდული ფორუმი" – ქ. კაუნასი

2012–წლის დეკემბერი –  "ადვოკატირება და ადვოკატირების პოლიტიკა" – ქ. თბილისი

2012–წლის აგვისტო – "ეფექტური ადვოკატირება და სამოქალაქო დიალოგი" – ქ. თბილისი

2011–წლის დეკემბერი – "მოხალისეთა სერვისის აღმოსავლური განზომილება" – ქ.ვარშავა

2009–წლის ივნისი – "საზოგადოებრივი მონიტორინგი და ადვოკატირება" – ბაკურიანი

2008–წლის დეკემბერი – "მიგრაციისა და განვითარების ერთობლივი ინიციატივა" – ქ. ბრიუსელი

2008–წლის სექტემბერი – "Independence Day" - ქ. ბრიუსელი

2007–წლის ნოემბერი – "ევროპული მოქალაქეობა" ტრენერთა ტრენინგი – ქ.ჰელსინგორი

2007–წლის სექტემბერი – "VoiceOver" – ქ. ჰააგა

2005–წლის დეკემბერი – გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სწავლების სტრატეგია

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის და შიდსის შესახებ ამავე ორგანიზაციის

თანამშრომლობისათვის – ქ. თბილისი

2004–წლის ოქტომბერი – გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ტრენინგი

უსაფრთხოების უზრუნველოფის შესაებ "თანამშრომელთა უსაფრთხოება,

ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა" – ქ. თბილისი

2004–წლის მაისი – სემინარი საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და კომუნიკაციის

ქცევათა ნორმების შეცვლის შესახებ – ქ. თბილისი

2002–წლის აგვისტო – სემინარი თანამონაწილეობრივი მონიტორინგისა და შეფასების

დაგეგმვის შესახებ

2001–წლის ოქტომბერი – ოჯახის შემოსავლის წყაროს უსაფრთხოება და დაგეგმარება,

მონიტორინგი და შეფასება – ქ. ქუთაისი

2001–წლის თებერვალი – დასავლეთ საქართველოს თემის მობილიზაციის ინიციატივის

სატრენინგო და საორიენტაციო სემინარი – ქ. ქუთაისი

2000–წლის იანვარი – საზოგადოებრივ ურთიერთობათა საქმიანობების ტექნიკა და

თემთა ტრენინგი თემის განვითარების საკითხებზე – ქ. ქუთაისი

1998–წლის მაისი – საქართველოს პარლამენტი, საერთაშორისო ურთიერთობათა

კომიტეტი – ქ. თბილისი

ენები: ინგლისური, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, სამი შვილი.