პროექტები

2018 წელს იმერეთში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები (გალერეა)

2 იანვარი, 2019