ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა გადაეცათ

9 სექტემბერი, 2021
ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეებს შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა გადაეცათ.   სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა ბენეფიციარებს იმერეთ ...